Maarten A. Oversier
Praktijk voor regressie- en reïncarnatietherapie
Reïncarnatie en de Tweede Wereldoorlog, lezing door Maarten Oversier
Donderdag 8 november 2012

OostRaven
Groepsaccommodatie en Centrum voor Persoonlijke Ontwikkeling
Oost Ravenweg 5
8162 PJ  Epe
Telefoon 0578 621164

Veel mensen zijn, zonder zich dat te realiseren, belast met onverwerkte zaken die voortkomen uit de Tweede Wereldoorlog. 
Dat is de ervaring van Maarten Oversier, uit zijn reïncarnatietherapeutische praktijkvoering van ongeveer 18 jaar. Hij heeft inmiddels enkele duizenden mensen mogen regresseren die allen te maken hebben gehad met aan Tweede Wereldoorlog gerelateerde ervaringen.
Deze groep bestaat voor ongeveer 95 procent uit personen die ná 1945 zijn geboren en dus de oorlog niet in letterlijke zin hebben meegemaakt. Zij zijn in de oorlogstijd gestorven en nadien opnieuw geïncarneerd. Opvallend is dat het veel mensen betreft die tussen 1955 en 1970 zijn geboren, maar eerder of later is ook geen uitzondering.
“Als men dit in ogenschouw neemt is het goed te beseffen dat veruit de meeste mensen in de oorlog een onnatuurlijke en veelal gewelddadige of zeer trieste dood stierven. Als we ons 'beperken' tot de in Nederland levende zielen, zo'n 16 miljoen, dan zou ik durven stellen dat een zeer groot deel daarvan geïncarneerd is in families die tijdens en rond '40-'45 veel meegemaakt hebben.”

Maarten heeft meegemaakt hoezeer diepgewortelde trauma's in betrekkelijk korte tijd getransformeerd konden worden in ontlading en herstel, en gelooft dat dat vooral mogelijk is door een uiterst hoog gehalte helende energie die er in deze ‘2012-tijd’ is. Het is weliswaar de keuze aan eenieder om daar gebruik van te maken of niet. 
Tijdens zijn lezing zal hij meer vertellen hoe, aan de hand van biografische informatie, na te gaan is welke thema's zijn ontstaan, en op welke wijze die zijn doorgegeven aan de volgende, nu levende, generatie. Indien mogelijk zal hij laten zien hoe oude opgelopen trauma's alsnog verwerkt kunnen worden en dat vele familiegenoten daar dankzij jouw inspanning de vruchten van kunnen plukken. Iemand die de moed heeft zijn/haar stuk aan te gaan helpt namelijk vele verbonden zielen, dood of levend, los te komen van toen. Een cadeau voor je verwanten!

Meer informatie kun je vinden op http://www.maartenoversier.nl/downloads/wo2.pdf

Praktische informatie
- om 18:45u starten we met een vegetarische (soep)maaltijd
- de kosten voor de maaltijd bedragen €7,50; hiervoor kun je je opgeven tot uiterlijk 6 november
- om 20:00u start het avondprogramma. Dit duurt tot ongeveer 22:30u
- de kosten van het avondprogramma bedragen €9,00. Het is fijn als je je hiervoor van te voren opgeeft. Dat kan via de mail (info@oostraven.nl) of de telefoon 0578-621164
- je kunt ook los van de maaltijd deelnemen aan het avondprogramma
- in de binnenruimtes wordt niet gelopen met buitenschoenen; om je voeten warm te houden is het raadzaam om dikke sokken, pantoffels of binnenschoenen mee te nemen