Maarten A. Oversier
Praktijk voor regressie- en reïncarnatietherapie
Huiskamerlezing
donderdag 5 september

Lieve mensen,

Wij hopen dat u een goede zomer hebt gehad. De huiskamerlezingen starten weer. De eerstvolgende lezing is op donderdag 5 september a.s. De ontvangst is om ca. 9.30 uur met een kopje koffie of thee, waarna om 10.00 uur de lezing begint. De lezing zal tussen 12.00 uur en 12.30 uur worden afgesloten. Daarna is er de mogelijkheid tot het nuttigen van een kom soep.

PROGRAMMA

Op donderdag 5 september 2013 komt Maarten Oversier een lezing geven over Reïncarnatie en Regressietherapie.

Voor diegenen die de huiskamerlezingen al langer bezoeken is dit onderwerp zeker geen taboe meer. Men kan zich voorstellen dat er een geestelijk reservoir bestaat, waar alle informatie en ervaringen worden verzameld. Dit idee komt overeen met een groot aantal beelden die in oude religies voorkomen. Deze informatie behoeft niet aan de materie (lichaam) gebonden te zijn. We denken nu aan de uitspraak van de oude filosoof Descartes, die stelde dat het lichaam een vergankelijke veelheid en de ziel (en/of geest) een onvergankelijke eenheid was.

Deze ochtend hebben we Maarten Oversier bereid gevonden iets over dit onderwerp te vertellen. Maarten is al vele jaren werkzaam als Reïncarnatie en Regressie-therapeut en kan putten uit een schat aan ervaringen.

Wie het blad “Frontier” kent weet zich wellicht het zes bladzijden tellende verhaal over Reïncarnatie in de tweede wereldoorlog te herinneren, door Maarten geschreven in augustus 2012. Wij verheugen ons op een bijzondere ochtend.

Als u een lezing wilt bijwonen, wilt u dit dan uiterlijk 2 dagen van te voren laten weten via e-mail of telefoon.

Plaats van de lezingen: Leliestraat 1 te Norg. De kosten bedragen € 10,00 per lezing.

Wanneer u nog geen e-mails ontvangt over de lezingen en u wilt op de hoogte worden gehouden van komende lezingen, wilt u dan uw e-mailadres zenden naar:
e.t.van.der.waart@home.nl

Elisabeth van der Waart
Leliestraat 1, 9331 JW Norg
Tel. 0592-866202

Marja Smit
Batinge 17, 9331 KS Norg
Tel. 0593-613562