Maarten A. Oversier
Praktijk voor regressie- en reïncarnatietherapie
Ten geleide
Er bestaan veel problemen waarin je vast kunt lopen terwijl je je machteloos voelt om ze te veranderen. Spanningen, vage schuldgevoelens, onzekerheid of een voortdurende innerlijke onrust. Misschien zit je al een tijd niet lekker in je vel zonder een duidelijke reden en voel je je eenzaam of onbegrepen. Er kunnen conflicten zijn met steeds dezelfde personen of situaties, en vooral met jezelf. Kortom: door allerlei belemmeringen is het verlangen naar een gelukkig en zinvol leven soms moeilijk te realiseren.

Therapie is een manier om verandering aan te brengen in de vaak onbewuste overtuigingen of gevoelens die de doorgang naar een gelukkig(er) leven in de weg staan. Een therapievorm die zich specifiek richt op belichting en opheldering van zulke overtuigingen en het losmaken van “oud zeer” is regressie/reïncarnatietherapie (RT).

RT, voor wie?
Iedere persoonlijke probleemsituatie kan met RT aangepakt worden. RT is daarom geschikt voor iedereen die bereid is “in zichzelf te kijken” om de oorzaak van een probleem te leren begrijpen, maar ook voor diegene die inzicht wil krijgen in zichzelf, zijn/haar leven(s) of functioneren. RT richt zich ook op lichamelijke aandoeningen, met name chronische klachten. Vaak zijn die het gevolg van dieperliggende psychische oorzaken. Het is niet belangrijk of je “gelooft” in reïncarnatie. Wel is het van belang dat je de indrukken die tijdens de therapie opkomen serieus neemt. Historische feiten zijn onder-geschikt aan datgene wat in iemand leeft.

RT is tevens geschikt voor kinderen vanaf 5-6 jaar. Er zijn diverse methoden ontwikkeld die afgestemd zijn op de belevingswereld van een kind (o.a. teken- en kleurendiagnostiek).

Regressie/reïncarnatietherapie
RT, een vorm van psychotherapie, heeft zich in de laatste tientallen jaren ontwikkeld tot een zelfstandige therapievorm met logische en analytische modellen, methoden en technieken. De wortels liggen bij de sjamanen of traditionele medicijnmensen uit verschillende culturen (o.a. de Noord-Amerikaanse Indianen). Zij deden “soul retrieval”, waarbij verloren gewaande zielsdelen weer
teruggebracht werden. RT gaat uit van twee aannames. Ten eerste: de mens is méér dan alleen een lichaam met daarin zich allerlei willekeurig afspelende processen. Er is ook een ziel, ofwel een niet stoffelijk menselijk aspect, dat door alle levensfasen heen min of meer bewust is en ervaringen ondergaat. De tweede aanname is dat die menselijke ziel een cyclus van meerdere levens of “incarnaties” doormaakt.

De werkzaamheid van RT is gebaseerd op de gedachte dat problemen een oorzaak hebben. Zowel mentaal, emotioneel als lichamelijk. Deze problemen komen voort uit pijnlijke en verwarrende ervaringen (trauma’s) die onverwerkt zijn “achtergebleven” en daarom als “onaf” beschouwd kunnen worden. Dit kunnen recente ervaringen zijn, maar ook (hele) oude, vaak vergeten of verdrongen gebeurtenissen uit het verleden. Onder “verleden” verstaan we: recente ervaringen, jeugd-, kinder-, en babytijd, de geboorte en zwangerschapsperiode, het conceptiemoment, vorige levens en de fase tussen levens in. Een korte of langere periode van bijvoorbeeld eenzaamheid, onderdrukking of onbegrip wordt ook gezien als een traumatische ervaring. Deze ervaringen blijven ergens “in de schaduw” van een mens opgeslagen en doorgaans blijft men erbij weg omdat het onprettig en angstig aanvoelt. Het onverwerkte dient zich echter vroeger of later aan in de vorm van allerlei problemen of andere ongemakken. Het vraagt eigenlijk om aandacht. Die aandacht geven we tijdens RT door die ervaringen, met behulp van regressie (= teruggaan), weer bereikbaar te maken. Vanuit het probleem waarmee iemand in therapie komt maakt het onderbewuste hieruit een natuurlijke selectie.

Onder professionele begeleiding kan nu zodanig worden herbeleefd dat verwerking (alsnog) kan plaatsvinden. Dit kunnen intensieve belevingen zijn, maar iemand krijgt nooit méér te verwerken dan hij/zij aankan. Het niet-verwerken is feitelijk stukken zwaarder! Inzicht krijgen en verwerken hebben een subtiele genezende werking. Door het inzicht dat ontstaat in hoe die ervaringen tot in het heden hebben doorgewerkt, vallen er puzzelstukjes op z’n plaats. Men krijgt een andere kijk op zichzelf, de medemens en het leven. Hierdoor verdwijnen de klachten. Het ervaren van een vorig leven is voor iedereen verschillend, maar kan het best vergeleken worden met het spelen van een rol in een (geschiedenis-)film.

Hoe werkt het onverwerkte door?
Na het doormaken van een trauma is men meestal niet meer “de oude”. Soms is dat duidelijk, soms sluipt het er langzaam en onbewust in. Door de schrik en verwarring krijgen emoties als angst, verdriet, woede maar ook lichamelijke pijn of woorden niet de gelegenheid om geuit te worden. Al dit “onaffe” zet zich vast en bevriest als het ware in iemands “systeem”. Hierdoor kunnen ook veel lichamelijke klachten ontstaan. Zo kan een zwaar gevoel op de borst voortkomen uit vastgezet verdriet, of hoofdpijn uit ongeuite boosheid. Bovendien ontstaan door deze ervaringen allerlei beperkende overtuigingen en opvattingen zoals bijvoorbeeld: “Ik moet altijd op mijn hoede zijn”, of “Als ik zeg wat ik vind dan...” of “Als ik ergens aan begin dan gaat het toch mis” of “De wereld deugt niet”. Deze overtuigingen blijven in iemand voortleven en een probleemveroorzakende invloed uitoefenen.

In de praktijk
Het eerste consult richt zich vooral op het inwinnen van informatie. Ik stel veel vragen, en ga specifieker in op datgene waar je verandering in wilt aanbrengen. Dit eerste gesprek is tevens heel geschikt om aan elkaar te wennen en een vertrouwensbasis te leggen. Als het tussen beide partijen klikt wordt er een nieuwe afspraak gemaakt voor een eerste sessie. Sessies duren ongeveer 2 uur per keer. Het totaal aantal benodigde sessies is afhankelijk van de aard en complexiteit van je probleem, en van hetgeen je wenst te bereiken in de therapie. Ik maak gebruik van verschillende therapeutische vaardigheden die, afhankelijk van ieders persoonlijkheid, kunnen worden toegepast. Belangrijk hierbij is “trance” of “aandachtsconcentratie”. Dit heeft niks te maken met de klaarblijkelijk controleloze toestand die toneelhypnotiseurs bij hun vrijwilligers bewerkstelligen. Trance, zoals het in therapie wordt toegepast, is het best vergelijkbaar met de natuurlijke toestand die ontstaat als je bijvoorbeeld opgaat in een goed boek: de aandacht richt zich op het verhaal, en de omgevingsinvloeden vervagen. Je bent je tijdens en na een sessie dus gewoon bewust van wat er gebeurt.

Voorbeelden symptomen
Heel veel uiteenlopende klachten zijn behandelbaar met RT. Een aantal veel voorkomende zijn de volgende:
• geen “nee” kunnen zeggen • fobieën • innerlijke onrust • verlatings- of verbindingsangst • relatieproblemen • depressies • schuldgevoelens • faalangst • seksuele problemen • rouwverwerking • slaapstoornissen • eetstoornissen • stemmen horen • agressie en geweld • chronische lichaamsklachten

De therapeut
Gedurende een lange ontdekkingsreis door “hulpverleningsland”, waarin ik vanuit mijn eigen problemen terecht kwam, heb ik kennis gemaakt met verschillende geneeswijzen en therapievormen met soms zeer uiteenlopende beschouwingen en behandelmethoden. Ik heb ondervonden dat RT een zeer doelmatige en logische manier is om los te komen van “oud zeer”. Mijn enthousiasme voor deze therapievorm en mijn belangstelling voor de mens en het leven hebben mij op de School voor Regressie/Reïncarnatietherapie Nederland (SRN) doen terechtkomen, alwaar ik ben afgestudeerd. Sinds 1996 voer ik een praktijk voor RT. Ik ben beroepslid van de NVRT (Nederlandse Vereniging voor Reïncarnatie-therapeuten, www.reincarnatietherapie.nl). Tijdens de therapie maak ik vaak gebruik van mijn gave om te magnetiseren.

Algemene voorwaarden
Het eerste intake consult duurt ongeveer 2 uur en heeft een vast tarief van 250 euro. Het intake consult is in eerste instantie bedoeld om informatie in te winnen over de aard van de klacht, de biografische gegevens en andere zaken die gerelateerd zijn aan de reden van je bezoek. Aansluitend echter gaan we ook al wat dieper aan het werk, binnen de mogelijkheden en beschikbare tijd. De daarop volgende consulten hebben een tarief van 235 euro en duren tussen de 1,5 en 2 uur. Bij overschrijding daarvan wordt extra tijd in rekening gebracht, met een minimum van 15 minuten. Ook is het mogelijk om “INTENSIVES” te doen, waarbij er twee consulten op één dag plaatsvinden. Afspraken die binnen 24 uur worden afgezegd worden in rekening gebracht tenzij sprake is van overmacht. Betaling graag contant of binnen 14 dagen op rekeningnummer NL26INGB0693855878.

Als je van verder weg komt en wilt overnachten:
B&B: www.dezulthe.nl
Of iets luxer: www.ky-hotel.nl

Klachtenregeling

Privacyverklaring