Maarten A. Oversier
Praktijk voor regressie- en reïncarnatietherapie
Willem over de workshop “Reïncarnatie en de Tweede Wereldoorlog”, door Maarten Oversier op zaterdag 16 januari 2016

Maarten leidt ons op deze alleszins boeiende dag in duizelingwekkende vaart en met zevenmijlslaarzen door een enorme brok geschiedenis van de mensheid. Hij schetst hiermee het zo belangrijke perspectief waardoorheen wij als regressietherapeuten moeten kijken naar de problematiek van onze cliënten. Deze context vormt de bedding waarin bepaalde overtuigingen zijn ontstaan en zich hebben vast gezet.

Er zijn drie kernpunten:
1. Het SYSTEEM: Het is een natuurlijke zaak dat er “systemen” ontstaan ter regulering en beheersing van het reilen en zeilen in en van samenlevingen. Denk bijvoorbeeld aan het ontstaan van het schrift of een muntensysteem. Het is eveneens onvermijdelijk dat een “Supra – Systeem” ontstaat, dan wel zichzelf in het leven roept, ter controle van alle onderliggende systemen. Zo’n “Supra – Systeem” wordt volgens Maarten gekarakteriseerd door: CHAOS creëren en vervolgens ook de oplossing aanbieden om de gecreëerde chaos te verhelpen. Machtskartels zijn de drijvende motor er achter en (de) machthebbers zijn er zeer bij gebaat om het systeem te laten voortbestaan met behulp van alle mogelijke nieuwe controlesystemen. Zo wordt de oorlogs- en angstmachine in stand gehouden! Volgens Maarten worden oorlogen juist gecreëerd. Oorlog is dus een beheersingsmechamisme.

2. De LIJN: de bloedlijn, de voorouderlijke of familielijn: Het systeem van chaos creëren verstoort de bloedlijnen. Met klem benadrukt Maarten dan ook hoe belangrijk het is om je “voorouders te downloaden”: wat hebben zij beleefd voorafgaande aan, gedurende en na de Tweede Wereldoorlog? Ontdek hoe hun trauma’s ontstaan zijn en wat ze met hen gedaan hebben. Het meest belangrijke is de dynamiek van deze trauma’s uit te zoeken en vervolgens te kijken hoe deze rechtstreeks zijn doorgegeven aan de volgende generatie(s). Totdat iemand uit de familielijn de rotzooi opruimt zitten wij hierin gevangen; het gaat door totdat we transformeren!

3. Door een ENERGETISCHE bril kijken naar ‘n oorlog als fenomeen: Wat gebeurt er energetisch in een oorlog en in oorlogstijd? In al het oorlogsgeweld zijn enorme trauma’s ontstaan. Bloedlijnen zijn verstoord; diepe sporen zijn getrokken door generaties. In W.O.II heeft extreem veel seksueel misbruik plaats gevonden. Trauma’s nu betreffende seksueel misbruik hebben volgens Maarten in 9 op de tien gevallen te maken met de W.O.II. De ontstane verstoringen in bloedlijnen en de vervolgens niet opgeruimde rotzooi vormen de voeding voor nieuwe oorlog en strijd. De voeding voor W.O.II komt dan ook uit W.O.I. Volgens Maarten zou het kunnen zijn dat uit de “slachtoffer-vrouwen” uit W.O.II – denk aan in gevangenschap verkrachte vrouwen - transgenders voortkomen, evenals homoseksualiteit-, anorexia-, boulimia-problemen.

Schaamte, Schuld, Schande, en Angst: vooral deze 4 zijn het probleem van de W.O.II-generatie.

Willem